Fag på tværs
Tværfaglig undervisning

Tværfaglig undervisning

I løbet af året arbejder vi på Billeshave Efterskole med en række tværfaglige forløb på tværs af klasser og årgange. F.eks. Global Days, Science Days og Kortfilugen.

På Billeshave Efterskole har du meget tværfaglig undervisning. Lærerne er organiserede i et 9. klasseteam og et 10. klasseteam, der altid tilrettelægger deres undervisning sammen, så den tilgodeser mest mulig tværfaglighed.

Eksempelvis kan du således arbejde med fagene ud fra et tema som “Broer”. Her kan fagene matematik, fysik og kemi bruges til at lave beregninger omkring konstruktion og materialevalg ved bygning af broer. De humanistiske fag kan bruges til at undersøge betydningen af broer i en bredere forstand. Hvordan bygger man f.eks. broer mellem mennesker eller lande? Fagene bruges på noget, som udbygger din forståelse af både faget og dets anvendelighed, og samtidig får du en masse ny spændende viden om det emne, du beskæftiger dig med.

Den tværfaglige dimension er naturligvis også i spil i særlige tværfaglige uger som Global Days, Science Days eller kortfilmugen, som du kan læse mere om herunder.

Tværfaglige forløb

I løbet af året arbejder vi på Billeshave Efterskole med en række tværfaglige forløb på tværs af klasser og årgange. Dette er bl.a. for, at eleverne kan opleve, hvordan fagene hver især er værktøjer og forståelser, som kan berige og forstærke hinanden. Eksempler på sådanne forløb er:

Global Days

Her sætter vi spot på udvalgte globale emner og problemstillinger, som er af aktuel relevans. Vi arbejder med emner som ”Det arabiske forår”, ”Danmark i krig” og ”Danske kompetencer”. Global Days sætter således fokus på Danmark og danskerne set i en global kontekst, og vi inddrager kendte foredragsholdere, virksomhedsledere og andre, som kan belyse udvalgte globale temaer og fagområder. Desuden arrangeres virksomhedsbesøg, besøg på relevante kulturinstitutioner m.v.

Science Days

Formålet med disse dage er at sætte særligt fokus på fagene fysik, kemi, matematik og biologi. Fagene bringes i anvendelse gennem en masse konkrete forsøg og eksperimenter, hvorigennem fagenes anvendelse og rækkevidde undersøges.

Dagenes indhold tager udgangspunkt i de tekniske opfindelsers univers og inddrager de mange anvendelses- og uddannelsesmuligheder, som fagene rummer, for at eleverne kan inspireres og klædes på i forhold til deres videre faglige udvikling og valg af uddannelse. Den entreprenørmæssige og eksperimenterende tilgang vægtes højt.

Kortfilmuge

Her laves der i bedste hollywoodstil film af alle på skolen på én gang i en hel uge.

Bl.a. i faget dansk har der været en optakt til kortfilmugen, hvor en række af filmens virkemidler og præmisser har været gennemgået. Så når ugen starter, er eleverne klar til at påtage sig nogle af alle de opgaver, der ligger i at producere og markedsføre en film. Det kan være, at du som elev vælger at blive skuespiller, lydmand, kulissefremstiller, kameramand, producer, marketingmand eller andet.

Den sidste dag afholder vi om aftenen et stort Billeshave Award Show, hvor den røde løber rulles ud, projektører og faklerne tændes, og forældre og andre inviteres indenfor til et stort show, hvor filmene vises og statuetterne uddeles til de flotteste performances. Det er altid en festdag!